Vooraf even beknopt het reglement waarmee rekening gehouden dient te worden.

Gaarne aandacht voor de aanvraagtermijn van een dergelijk verzoek.

Zoals in het reglement is aangegeven dient het verzoek tot aanwijzing 4 maanden voor de huwelijksdatum bij de gemeente te zijn ontvangen.

Dit houdt verband met de afgifte van de vergunning en de publicatie ervan. Het is namelijk mogelijk dat een belanghebbende hier bezwaar indient tegen de huwelijks voltrekking.

De kosten verbonden aan het aanwijzen van een eenmalige trouwlocatie bedragen op dit moment 164,00 euro.

Deze dienen door het bruidspaar te worden betaald.

Vraag zelf even het exacte bedrag op bij de Gemeente Eijsden-Margraten!