01.09.98

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten.

Bij Buitengoed De moosjtum vinden alle transactie plaats onder toepassing van deze voorwaarden.

De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's- Gravenhage.

Tevens stellen wij deze voorwaarden op verzoek in een schriftelijke versie beschikbaar.

Deze zijn terug te vinden in de volgende verwijzingen in een taal naar keuze welke het best te begrijpen is.